ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

-Procurement Tracking System

วันเสาร์ ที่ 18 กันยายน 2564

ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลงบลงทุน [ กรมควบคุมโรค ] ปีงบประมาณ 2564

งบลงทุนทั้งหมด

584

รายการ

1,382,339,053.03

บาท

ครุภัณฑ์

501

รายการ

495,000,169.58

บาท

สิ่งก่อสร้าง

83

รายการ

887,338,883.45

บาท
ประกาศ : ขอให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าการจัดหางบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2564
ทุกวันจันทร์ ภายในเวลา 16.30 น.
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่กลุ่มพัสดุ
กองบริหารการคลัง หมายเลขโทรศัพท์ 025903064

กลุ่มพัสดุ กองบริหารการคลัง

งบลงทุน ปีงบประมาณ 2564


สำเร็จ %
เบิกจ่ายแล้ว 236 จาก 261 รายการ
ข้อมูลล่าสุด วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 18:44:07 น.
งบทั้งหมด 263 รายการ 951,885,500.00
งบครุภัณฑ์ 211 รายการ 93,069,400.00
งบสิ่งก่อสร้าง 52 รายการ 858,816,100.00

พ.ร.ก. เงินกู้ ปีงบประมาณ 2564


สำเร็จ %
เบิกจ่ายแล้ว 85 จาก 127 รายการ
ข้อมูลล่าสุด วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09:50:43 น.
งบทั้งหมด 127 รายการ 413,344,500.00
งบครุภัณฑ์ 122 รายการ 392,875,400.00
งบสิ่งก่อสร้าง 5 รายการ 20,469,100.00

งบเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2564


สำเร็จ %
เบิกจ่ายแล้ว 173 จาก 194 รายการ
ข้อมูลล่าสุด วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 19:57:00 น.
งบทั้งหมด 194 รายการ 17,109,053.03
งบครุภัณฑ์ 168 รายการ 9,055,369.58
งบสิ่งก่อสร้าง 26 รายการ 8,053,683.45

© 2021 กองบริหารการคลัง กรมควบคุมโรค แจ้งปัญหาการใช้งาน โทร. 025903064, 025903077 ทีมผู้พัฒนา ออนไลน์ 1 คน