ผลการดำเนินงานการจัดหา งบลงทุน เงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ
3 ตัว 2,000.00 6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา
26 กันยายน 2565 เวลา 14:38:19 น.
ระหว่างดำเนินการ
67%
2 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้สำนักงาน ชนิดสูง
10 ตัว 1,950.00 19,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
26 กันยายน 2565 เวลา 14:39:22 น.
ระหว่างดำเนินการ
67%
3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 80x60x75 ซม.
2 ตัว 2,500.00 5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
26 กันยายน 2565 เวลา 14:40:16 น.
ระหว่างดำเนินการ
67%
4 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะทำงาน ขนาด 120x60x75 ซม.
3 ตัว 2,750.00 8,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
26 กันยายน 2565 เวลา 14:40:57 น.
ระหว่างดำเนินการ
67%
5 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ครุภัณฑ์สำนักงาน
ชุดโต๊ะทำงาน 3 ชั้น ตัว L
1 ตัว 5,000.00 5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
26 กันยายน 2565 เวลา 14:41:28 น.
ระหว่างดำเนินการ
67%
6 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ครุภัณฑ์สำนักงาน
ตู้ 3 ลิ้นชัก มีล้อเลื่อน
2 ตู้ 3,500.00 7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
26 กันยายน 2565 เวลา 14:41:51 น.
ระหว่างดำเนินการ
67%
7 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ครุภัณฑ์สำนักงาน
ตู้ล๊อกเกอร์ 12 ช่อง
1 ตู้ 7,500.00 7,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
26 กันยายน 2565 เวลา 14:42:26 น.
ระหว่างดำเนินการ
67%
8 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ครุภัณฑ์สำนักงาน
ตู้เหล็ก 2 บาน
1 ตู้ 4,200.00 4,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
26 กันยายน 2565 เวลา 14:42:52 น.
ระหว่างดำเนินการ
67%
9 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ครุภัณฑ์สำนักงาน
ตู้แขวนเสื้อกาวน์ มีประเปิด-ปิดไม่น้อยกว่า 3 บาน
1 ตู้ 6,500.00 6,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
26 กันยายน 2565 เวลา 14:43:23 น.
ระหว่างดำเนินการ
67%
10 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะเอนกประสงค์
2 ตัว 1,700.00 3,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
26 กันยายน 2565 เวลา 14:44:49 น.
ระหว่างดำเนินการ
67%
11 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ครุภัณฑ์สำนักงาน
ตู้เก็บรองเท้า
1 ตู้ 1,500.00 1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
26 กันยายน 2565 เวลา 14:46:48 น.
ระหว่างดำเนินการ
67%
12 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องทำความร้อน Hot plate
1 เครื่อง 12,150.00 12,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
26 กันยายน 2565 เวลา 14:48:20 น.
ระหว่างดำเนินการ
67%