ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

-Procurement Tracking System

วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564


ผลการดำเนินงานการจัดหา งบเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะทำงาน 4 ที่นั่ง
2 ชุด 6,450.00 12,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
(07:00:00)
2 สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้สำนักงาน
10 ชุด 4,820.00 48,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
(07:00:00)
3 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะประชุม ขนาด 10 ที่นั่ง กว้าง 130 x ยาว 340 x สูง 75 ซม.
1 ชุด 27,000.00 27,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
(07:00:00)
4 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องเว็บแคม
1 ตัว 5,232.30 5,232.30 วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
(07:00:00)
5 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ไมค์พร้อมลำโพง
1 ชุด 14,873.00 14,873.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
(07:00:00)
6 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ไมโครโฟน สำหรับไลฟ์สด สำหรับสมาร์ทโฟน และกล้องดิจิตอล
1 ชุด 4,889.90 4,889.90 วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
(07:00:00)
7 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ครุภัณฑ์สำนักงาน
ตู้ป้อมยามอลูมิเนียม
2 ตู้ 54,000.00 108,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
(07:00:00)