รายละเอียด งบลงทุน


จัดซื้อ ชุดรับแขก (ไม้) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 5 ชุด
หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ราคาต่อหน่วย 18,500.00 บาท สัญญา/ใบสั่ง 2/2565 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564
ปีงบประมาณ 2565 วงเงินทั้งสิ้น 92,500.00 บาท ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง หจก ยงประเสริฐ
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน วิธีซื้อจ้าง จัดซื้อ / วิธีคัดเลือก ราคาจัดหาต่อหน่วย 92,000.00 บาท
ขั้นตอน ส่งเบิก ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ ราคาจัดหารวม 460,000.00 บาท
ความก้าวหน้า
100%
รายงานล่าสุด วันที่ 07 มีนาคม 2565 เวลา 16:01:42 น.
ส่งสินค้าตามสัญญาที่ 2/2565 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2565
ประวัติรายงานความก้าวหน้า

# วันที่รายงาน สถานะ ขั้นตอน / วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดความก้าวหน้า
1
28 กันยายน 2564
เวลา 09:40:19 น.
17%
วิธีคัดเลือก
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
อยู่ในขั้นตอนอนุมัติแผนจัดซื้อ
2
04 ตุลาคม 2564
เวลา 16:13:23 น.
17%
วิธีคัดเลือก
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
อนุมัติแผนจัดซื้อประกาศขึ่นเวปไซน์หน่วยงาน
3
18 ตุลาคม 2564
เวลา 08:53:45 น.
17%
วิธีคัดเลือก
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
อนุมัติแผนจัดซื้อประกาศขึ่นเวปไซน์หน่วยงาน
4
26 ตุลาคม 2564
เวลา 14:11:43 น.
17%
วิธีคัดเลือก
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
อนุมัติแผนจัดซื้อประกาศขึ่นเวปไซน์หน่วยงาน
5
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09:03:57 น.
42%
วิธีคัดเลือก
อนุมัติสเปคและราคากลาง
เสนอขออนุมัติสเปคและราคากลาง
6
08 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13:47:41 น.
42%
วิธีคัดเลือก
อนุมัติสเปคและราคากลาง
เสนอขออนุมัติสเปคและราคากลาง
7
15 พฤศจิกายน 2564
เวลา 16:11:08 น.
42%
วิธีคัดเลือก
อนุมัติสเปคและราคากลาง
เสนอขออนุมัติสเปคและราคากลาง
8
22 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14:14:37 น.
42%
วิธีคัดเลือก
อนุมัติสเปคและราคากลาง
ประกาศเชิญชวนสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 13 รายการ
9
29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14:41:28 น.
42%
วิธีคัดเลือก
อนุมัติสเปคและราคากลาง
ประกาศเชิญชวนสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 13 รายการ
10
13 ธันวาคม 2564
เวลา 10:55:09 น.
67%
วิธีคัดเลือก
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผู้ชนะ
11
20 ธันวาคม 2564
เวลา 14:39:11 น.
67%
วิธีคัดเลือก
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผู้ชนะ
12
27 ธันวาคม 2564
เวลา 11:21:32 น.
75%
วิธีคัดเลือก
ทำใบสั่ง/สัญญา
เซ็นสัญญาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 12 รายการ
13
04 มกราคม 2565
เวลา 14:00:42 น.
75%
วิธีคัดเลือก
ทำใบสั่ง/สัญญา
รอส่งสินค้าครบกำหนดวันที่ 28 กพ.65
14
10 มกราคม 2565
เวลา 10:17:19 น.
75%
วิธีคัดเลือก
ทำใบสั่ง/สัญญา
รอส่งสินค้าครบกำหนดวันที่ 28 กพ.65
15
18 มกราคม 2565
เวลา 08:27:09 น.
75%
วิธีคัดเลือก
ทำใบสั่ง/สัญญา
รอส่งสินค้าครบกำหนดวันที่ 28 กพ.65
16
24 มกราคม 2565
เวลา 10:13:09 น.
75%
วิธีคัดเลือก
ทำใบสั่ง/สัญญา
รอส่งสินค้าครบกำหนดวันที่ 28 กพ.65
17
31 มกราคม 2565
เวลา 16:49:18 น.
75%
วิธีคัดเลือก
ทำใบสั่ง/สัญญา
รอส่งสินค้าครบกำหนดวันที่ 28 กพ.65
18
07 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 09:26:45 น.
75%
วิธีคัดเลือก
ทำใบสั่ง/สัญญา
รอส่งสินค้าครบกำหนดวันที่ 28 กพ.65
19
14 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 13:52:14 น.
75%
วิธีคัดเลือก
ทำใบสั่ง/สัญญา
รอส่งสินค้าครบกำหนดวันที่ 28 กพ.65
20
21 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 16:09:47 น.
75%
วิธีคัดเลือก
ทำใบสั่ง/สัญญา
รอส่งสินค้าครบกำหนดวันที่ 28 กพ.65
21
28 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 16:56:27 น.
75%
วิธีคัดเลือก
ทำใบสั่ง/สัญญา
รอส่งสินค้าครบกำหนดวันที่ 28 กพ.65
22
07 มีนาคม 2565
เวลา 16:01:42 น.
100%
วิธีคัดเลือก
ส่งเบิก
ส่งสินค้าตามสัญญาที่ 2/2565 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2565