รายละเอียด งบลงทุน


จัดซื้อ เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 12 เครื่อง
หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ราคาต่อหน่วย 25,100.00 บาท สัญญา/ใบสั่ง ลงวันที่
ปีงบประมาณ 2565 วงเงินทั้งสิ้น 301,200.00 บาท ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว วิธีซื้อจ้าง จัดซื้อ / วิธีเฉพาะเจาะจง ราคาจัดหาต่อหน่วย 0.00 บาท
ขั้นตอน ส่งเบิก ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ ราคาจัดหารวม 0.00 บาท
ความก้าวหน้า
100%
รายงานล่าสุด วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 15:58:52 น.
ส่งเบิก
ประวัติรายงานความก้าวหน้า

# วันที่รายงาน สถานะ ขั้นตอน / วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดความก้าวหน้า
1
28 กันยายน 2564
เวลา 09:18:50 น.
0%
วิธีคัดเลือก
ยังไม่ดำเนินการ
อยู่ในขั้นตอนอนุมัติแผนจัดซื้อ
2
28 กันยายน 2564
เวลา 09:43:17 น.
17%
วิธีคัดเลือก
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
อยู่ในขั้นตอนอนุมัติแผนจัดซื้อ
3
04 ตุลาคม 2564
เวลา 16:09:56 น.
17%
วิธีคัดเลือก
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
อนุมัติแผนจัดซื้อประกาศขึ่นเวปไซน์หน่วยงาน
4
26 ตุลาคม 2564
เวลา 14:03:25 น.
17%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 08:49:00 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดสเปคและราคากลาง
6
08 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13:41:24 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดสเปคและราคากลาง
7
15 พฤศจิกายน 2564
เวลา 16:07:41 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดสเปคและราคากลาง
8
22 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13:51:49 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดสเปคและราคากลาง
9
29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14:32:34 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดสเปคและราคากลาง
10
13 ธันวาคม 2564
เวลา 10:26:48 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดสเปคและราคากลาง
11
20 ธันวาคม 2564
เวลา 14:33:21 น.
33%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างประชุมกำหนดสเปคและราคากลาง
12
27 ธันวาคม 2564
เวลา 11:32:35 น.
33%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างประชุมกำหนดสเปคและราคากลาง
13
04 มกราคม 2565
เวลา 11:25:58 น.
33%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างประชุมกำหนดสเปคและราคากลาง
14
10 มกราคม 2565
เวลา 11:31:31 น.
33%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างประชุมกำหนดสเปคและราคากลาง
15
18 มกราคม 2565
เวลา 08:24:57 น.
33%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างประชุมกำหนดสเปคและราคากลาง
16
24 มกราคม 2565
เวลา 09:34:38 น.
50%
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานขอซื้อขอจ้าง
อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอซื้อ
17
31 มกราคม 2565
เวลา 11:27:13 น.
58%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ติดต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
อยู่ระหว่างติดต่อผู้ขาย
18
07 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 16:22:41 น.
67%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อและประกาศผล
19
14 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 16:28:46 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
ทำใบสั่ง
20
21 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 16:06:50 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
ทำใบสั่ง
21
28 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 16:24:52 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
ทำใบสั่ง
22
07 มีนาคม 2565
เวลา 13:59:00 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
ทำใบสั่ง
23
14 มีนาคม 2565
เวลา 14:28:32 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
ทำใบสั่ง
24
14 มีนาคม 2565
เวลา 14:42:02 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
ทำใบสั่ง
25
28 มีนาคม 2565
เวลา 15:58:52 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิก